Metadossier Informatiebeveiliging

Wet-en regelgeving en beleid

Exporteer als CSV

's Hertogenbosch (2021)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), 2013

Lokale (beleids)nota('s)

"De DataWijzer" - instrument dat RKC 's-Hertogenbosch speciaal voor raadsleden heeft laten ontwikkelen door de Utrecht Data School. Het is een doorklikbaar systeem dat raadsleden ondersteund bij het beoordelen van het gebruik van data en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen.

Overig

-

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (2019)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), 2013

Lokale (beleids)nota('s)

Continuïteitsplan de werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, versie 0.1, 27-1-2017
Adviesnota beveiligingsbeleid, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, 7-3-2016
Calamiteitenplan Gemeentearchief Tytsjerksteradiel, 4-2017
Informatiebeveiliging in een notendop, samenvatting informatiebeveiligingsbeleid, 1-3-2018
Informatiebeveiligingsbeleid gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de Werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, 15-7-2016
Informatiebeveiligingsplan, 4-4-2017
Kwetsbaarheden en remedies, 13-6-2018

Overig

-

Amersfoort (2021)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Berg en Dal (2022)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

VNG (januari 2019). Baseline De 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging. Behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

VNG-resolutie informatieveiligheid (2013)

VNG-resolutie digitale veiligheid (2021)

Lokale (beleids)nota('s)

Voorbeeld van rapportage aan de gemeenteraad:
jaarverslag 2020/2021 van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Hilversum.

‘Basisafafspraken ICT-diensten’, waarin de dienstverlening van iRvN aan de deelnemende gemeenten is vastgelegd.

Overig

-

Beuningen (2022)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

VNG (januari 2019). Baseline De 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging. Behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

VNG-resolutie informatieveiligheid (2013)

VNG-resolutie digitale veiligheid (2021)

Lokale (beleids)nota('s)

Voorbeeld van rapportage aan de gemeenteraad:
jaarverslag 2020/2021 van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Hilversum.

‘Basisafafspraken ICT-diensten’, waarin de dienstverlening van iRvN aan de deelnemende gemeenten is vastgelegd.

Overig

-

Blaricum, Eemnes en Laren (BEL gemeenten) (2017)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Breda (2016)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp 2016),
met als onderdeel hiervan per 1-1-2016 de Wet Meldplicht Datalekken CBP

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), 2013

Lokale (beleids)nota('s)

(Informatie Beveiligingsbeleid, gemeente Breda, 2014
Programma Veiligheid 2015-2028 (Gemeente Breda, 2014)

Overig

-

Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard (Samenwerking A2-gemeenten) (2020)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Delft (2018)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL); nu: Eemsdelta (per 1/1//2021) (2018)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Dronten (2019)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Eindhoven (2021)

EU regelgeving

-

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Gelderland - RK Oost-Nederland (2019)

EU regelgeving

-

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

IBI - de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (IBI) vormt het formele basisnormenkader voor provincies en bevat richtlijnen op het gebied van informatieveiligheid. De IBI geeft een standaard werkwijze waarmee per bedrijfsproces of informatiesysteem wordt bepaald welke beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden. De IBI is gebaseerd op de ISO standaarden.

Convenant IRI - het convenant Interprovinciale Regulering Informatieveiligheid (IRI) is een afsprakenkader waarmee provincies informatieveiligheid verder willen optimaliseren en professionaliseren. Het convenant is in 2014 opgesteld en ondertekend door alle provincies. Het is de bedoeling dat de provincies door de gezamenlijke afspraken één standaard ontwikkelen en behouden waardoor informatieveiligheid geen vrijblijvend proces is.

Overig

-

Gooise Meren (2017)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens)

Suwi (Wet structuur uitvoering werk en inkomen)

Participatiewet

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Jeugdwet

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Haarlem (2019)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), 2013

Lokale (beleids)nota('s)

 • Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018
  (De kaderstellende nota Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 is gebaseerd op BIG)
 • Nota Informatievoorziening in samenhang (2014)
 • Nota transparant en veilig (2015)
 • Nota privacy beleid (2016)
 • Nota Gegevensmanagement (2017)
 • Informatienota Informatievoorziening en -veiligheid in de P&C-cyclus (2017)

Overig

-

Hillegom en Lisse (2022)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

Architectuurprincipes HLTsamen
Continuiteitsplan HLTsamen 1.1
Informatiebeveiligingsplan HLTsamen 2021-2022
Kadernota 2022 HLTsamen
Notitie Protocol beveiligingsincidenten en datalekken

Overig

Handreiking bij Volwassenheidsmodel Informatiebeveiliging, januari 2019, NBA.

Hoeksche Waard (2021)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Hof van Twente (2022)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

 • BBV Collegevoorstel + BBV raadsbrief zelfevaluatie informatieveiligheid 2019
 • Bedrijfscontinuïteitsplan gemeente Hof van Twente v4
 • Beleid incidentmanagement 1.1, 11 september 2019
 • Beleidsplan Informatieveiligheid Privacy 2017 (oud)
 • Besluiten m.b.t. informatieveiligheid Hof van Twente
 • Collegeverklaring-ENSIA-2019-inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet HvT AtA
 • Programma Informatieveiligheid en Privacy 2020
 • Strategisch informatieveiligheidsbeleid 2020-2022

Overig

 • ‘Te goed van vertrouwen’, Brenno de Winter, 8 maart 2021
 • Rapportage zonder veiligheidsgevoelige informatie, Incident response & Digitaal forensisch onderzoek, NFIR, 8 maart 2021
 • Rapport van Bevindingen, ICT-situatie, gemeente Hof van Twente, 9 maart 2021
 • Lessen uit de hack bij Hof van Twente, IBD

Laarbeek (2019)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Limburg - Zuidelijke Rekenkamer (2018)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

protocol meldplicht datalekken van de provincie Limburg, januari 2017

Overig

-

Limburg - Zuidelijke Rekenkamer (2022)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Maasdriel (2018)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Nijmegen (2022)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

VNG (januari 2019). Baseline De 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging. Behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

VNG-resolutie informatieveiligheid (2013)

VNG-resolutie digitale veiligheid (2021)

Lokale (beleids)nota('s)

Voorbeeld van rapportage aan de gemeenteraad:
jaarverslag 2020/2021 van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Hilversum.

‘Basisafafspraken ICT-diensten’, waarin de dienstverlening van iRvN aan de deelnemende gemeenten is vastgelegd.

Overig

-

Noord-Brabant - Zuidelijke Rekenkamer (2018)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Noord-Brabant - Zuidelijke Rekenkamer (2022)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Opmeer (RKC Koggenland) (2022)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

Gemeentelijk Informatieveiligheidsbeleid Gemeente Opmeer 2020- 2023
Cybersecurity awareness campagne Privacy en Informatiebeveiliging – Beknopt projectplan
Algemeen Privacybeleid gemeente Opmeer
Beleid logische toegangsbeveiliging incl. wachtwoordbeleid Opmeer – Koggenland
Communicatieplan privacy en informatiebeveiliging gemeenten Opmeer – Koggenland 2023 tot 2016
Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid gemeenten Opmeer en Koggenland 2023-2026

Overig

-

Overbetuwe (2021)

EU regelgeving

-

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Overijssel - RK Oost-Nederland (2019)

EU regelgeving

-

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

IBI - de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (IBI) vormt het formele basisnormenkader voor provincies en bevat richtlijnen op het gebied van informatieveiligheid. De IBI geeft een standaard werkwijze waarmee per bedrijfsproces of informatiesysteem wordt bepaald welke beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden. De IBI is gebaseerd op de ISO standaarden.

Convenant IRI - het convenant Interprovinciale Regulering Informatieveiligheid (IRI) is een afsprakenkader waarmee provincies informatieveiligheid verder willen optimaliseren en professionaliseren. Het convenant is in 2014 opgesteld en ondertekend door alle provincies. Het is de bedoeling dat de provincies door de gezamenlijke afspraken één standaard ontwikkelen en behouden waardoor informatieveiligheid geen vrijblijvend proces is.

Overig

-

Pijnacker-Nootdorp (2018)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), 2013

Lokale (beleids)nota('s)

Informatieveiligheid en privacy (2018)
Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (2017)
Beleidsdocument informatiebeveiliging (2013)
Privacy Impact Assessment Jeugdzorg (2017)
Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2016 (Inspectie SZW)

Overig

-

Ridderkerk (2020)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie
Informatiebeveiligingsbeleid (2017)
Privacybeleid en Reglement (2019-2020)
Verordening gemeentelijke basisregistratie personen (2012)
Integraal veiligheidsbeleid Ridderkerk 2016-2019
Beveiligingsbeleid BAR-organisatie (2019)
2019.06.04 Overzicht I-bewustcampagne.
iBewustzijnplan BAR-organisatie

Overig

-

Rotterdam (2017)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp 2016)

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), 2013

Lokale (beleids)nota('s)

 • concerninformatiebeveiligingsbeleid (2013);
  regeling ICT en informatiegebruik (2012);
 • component architectuur informatiebeveiliging (2014);
 • handreiking dataclassificatie (2011);11
 • baseline DIA (2013);
 • procedure aanvragen externe dataverbindingen (2016);
 • protocol meldplicht datalekken (2016);
 • beveiliging mobiele apparatuur (2016);
 • beleidsregel gegevensverwerking in het sociaal domein (2016).

Overig

-

Son en Breugel (2020)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Utrecht (2021)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

VNG (januari 2019). Baseline De 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging. Behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Lokale (beleids)nota('s)

Gemeente Utrecht (september 2014). Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente Utrecht 2014 – 2018 “Betrouwbaar en Vertrouwd”.
Gemeente Utrecht (september 2014). Tactische Richtlijnen Informatiebeveiliging Gemeente Utrecht “Betrouwbaar en Vertrouwd”.
Gemeente Utrecht (1 juli 2019). Beleid voor gegevensbescherming Gemeente Utrecht 2019 – 2022 “Bescherming van het digitale DNA van de stad”.
Gemeente Utrecht (20 september 2018). Privacyverordening gemeente Utrecht.

Overig

-

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg (2021)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Wijchen (2022)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De BIO is het gezamenlijke product van en is afgestemd met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

VNG (januari 2019). Baseline De 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging. Behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

VNG-resolutie informatieveiligheid (2013)

VNG-resolutie digitale veiligheid (2021)

Lokale (beleids)nota('s)

Voorbeeld van rapportage aan de gemeenteraad:
jaarverslag 2020/2021 van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Hilversum.

‘Basisafafspraken ICT-diensten’, waarin de dienstverlening van iRvN aan de deelnemende gemeenten is vastgelegd.

Overig

-

Zoetermeer (2017)

EU regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vanaf 25 mei 2018

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), 2013

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.