Metadossier Informatiebeveiliging

Onderzoeksopzet

Exporteer als CSV

's Hertogenbosch (2021)

Beleidskaders

 • In hoeverre is de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de gemeente 's-Hertogenbosch gewaarborgd, zowel in beleid, maatregelen en uitvoeringspraktijk?
 • Hoe kan de gemeenteraad zijn rol hierbij vervullen?

Financiën

-

Sturing

 • In hoeverre is de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de gemeente 's-Hertogenbosch gewaarborgd, zowel in beleid, maatregelen en uitvoeringspraktijk?
 • Hoe kan de gemeenteraad zijn rol hierbij vervullen?

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • In hoeverre is de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de gemeente 's-Hertogenbosch gewaarborgd, zowel in beleid, maatregelen en uitvoeringspraktijk?
 • Hoe kan de gemeenteraad zijn rol hierbij vervullen?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (2019)

Beleidskaders

Voldoet de beleidsuitvoering van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ten aanzien van informatieveiligheid en privacywetgeving, vastgelegd in beleid, kaders en procedures aan gestelde (wettelijke) eisen en worden ze (ook in houding en gedrag) gehandhaafd?

Financiën

-

Sturing

 • Voldoet de beleidsuitvoering van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ten aanzien van informatieveiligheid en privacywetgeving, vastgelegd in beleid, kaders en procedures aan gestelde (wettelijke) eisen en worden ze (ook in houding en gedrag) gehandhaafd?
 • Worden de raden in staat gesteld dit periodiek te controleren?

Kaderstelling

Voldoet de beleidsuitvoering van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ten aanzien van informatieveiligheid en privacywetgeving, vastgelegd in beleid, kaders en procedures aan gestelde (wettelijke) eisen en worden ze (ook in houding en gedrag) gehandhaafd?

Controle

Worden de raden in staat gesteld dit periodiek te controleren?

Toezicht

Worden de raden in staat gesteld dit periodiek te controleren?

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Voldoet de beleidsuitvoering van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ten aanzien van informatieveiligheid en privacywetgeving, vastgelegd in beleid, kaders en procedures aan gestelde (wettelijke) eisen en worden ze (ook in houding en gedrag) gehandhaafd?
 • Worden de raden in staat gesteld dit periodiek te controleren?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Amersfoort (2021)

Beleidskaders

Hoe wordt de privacy van de Amersfoortse inwoners beschermd en wordt er adequaat gebruik gemaakt van de AVG, toegespitst op derden aan wie de uitvoering van beleid is uitbesteed, of met wie anderszins persoonsgegevens worden gedeeld?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Berg en Dal (2022)

Beleidskaders

 • Is de informatiebeveiliging en privacybescherming van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen voldoende op orde, is er voldoende zicht op de risico’s en werken de gemeenten op effectieve en efficiënte wijze aan verbetering van de onderdelen die niet voldoende op orde zijn?
 • Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Controle

Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Toezicht

Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Is de informatiebeveiliging en privacybescherming van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen voldoende op orde, is er voldoende zicht op de risico’s en werken de gemeenten op effectieve en efficiënte wijze aan verbetering van de onderdelen die niet voldoende op orde zijn?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Beuningen (2022)

Beleidskaders

 • Is de informatiebeveiliging en privacybescherming van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen voldoende op orde, is er voldoende zicht op de risico’s en werken de gemeenten op effectieve en efficiënte wijze aan verbetering van de onderdelen die niet voldoende op orde zijn?
 • Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Controle

Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Toezicht

Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Is de informatiebeveiliging en privacybescherming van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen voldoende op orde, is er voldoende zicht op de risico’s en werken de gemeenten op effectieve en efficiënte wijze aan verbetering van de onderdelen die niet voldoende op orde zijn?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Blaricum, Eemnes en Laren (BEL gemeenten) (2017)

Beleidskaders

Hoe is in het licht van de toegenomen decentralisatie en verdergaande digitalisering de privacy van burgers juridisch geborgd binnen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en op welke punten behoeft dit verbetering?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Breda (2016)

Beleidskaders

In hoeverre is de (digitale) informatiebeveiliging van de gemeente Breda op orde, is de gemeente Breda alert en actief genoeg om de informatiebeveiliging van de gemeente oplossingsgericht te verbeteren en kan de raad ervan op aan dat het goed gaat?

Financiën

-

Sturing

In hoeverre is de (digitale) informatiebeveiliging van de gemeente Breda op orde, is de gemeente Breda alert en actief genoeg om de informatiebeveiliging van de gemeente oplossingsgericht te verbeteren en kan de raad ervan op aan dat het goed gaat?

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard (Samenwerking A2-gemeenten) (2020)

Beleidskaders

Hebben de A2-gemeenten de informatiebeveiliging adequaat ingericht? En voldoet het systeem aan de normen van het Baseline Informatiebeveiliging Overheid?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Delft (2018)

Beleidskaders

Zijn de persoonsgegevens en andere gevoelige informatie bij de gemeente Delft in goede / veilige handen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL); nu: Eemsdelta (per 1/1//2021) (2018)

Beleidskaders

Dit onderzoek is een Quick Scan en richt zich op de implementatie van de tactische en strategische maatregelen van de BIG.

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Dronten (2019)

Beleidskaders

Welke gevolgen hebben de maatregelen, die door de gemeente Dronten naar aanleiding van en in voorbereiding op de AVG zijn getroffen op het gebied van privacy en informatieveiligheid, op de uitvoering van het sociaal domein?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Eindhoven (2021)

Beleidskaders

Hoe doelmatig en doeltreffend is de gemeente Eindhoven om de informatieveiligheid te waarborgen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Gelderland - RK Oost-Nederland (2019)

Beleidskaders

Hebben de provincies Gelderland en Overijssel de informatieveiligheid voldoende geborgd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Gooise Meren (2017)

Beleidskaders

In hoeverre gaat de gemeente Gooise Meren in de dagelijkse praktijk correct om met de persoonlijke gegevens van burgers in het sociale domein?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Haarlem (2019)

Beleidskaders

Is de informatiebeveiliging van de gemeente Haarlem op orde?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Hillegom en Lisse (2022)

Beleidskaders

Doel van het onderzoek is na te gaan of de gemeente Lisse rechtmatig en doelmatig te werk gaat op het gebied van informatiebeveiliging

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

Doel van het onderzoek is na te gaan of de gemeente Lisse rechtmatig en doelmatig te werk gaat op het gebied van informatiebeveiliging

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Hoeksche Waard (2021)

Beleidskaders

Hoe heeft de gemeente Hoeksche Waard de beveiliging van informatie en privacy georganiseerd en geborgd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Hof van Twente (2022)

Beleidskaders

Hoe is het informatieveiligheidsbeleid in de gemeente Hof van Twente in de periode 2019-2020 tot stand gekomen, op welke wijze is deze uitgevoerd en gemonitord en wat is er na een jaar geleerd van het incident dat op 1 december 2020 manifest werd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

Hoe is het informatieveiligheidsbeleid in de gemeente Hof van Twente in de periode 2019-2020 tot stand gekomen, op welke wijze is deze uitgevoerd en gemonitord en wat is er na een jaar geleerd van het incident dat op 1 december 2020 manifest werd?

Organisatie

Hoe is het informatieveiligheidsbeleid in de gemeente Hof van Twente in de periode 2019-2020 tot stand gekomen, op welke wijze is deze uitgevoerd en gemonitord en wat is er na een jaar geleerd van het incident dat op 1 december 2020 manifest werd?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Laarbeek (2019)

Beleidskaders

 1. In hoeverre is de (digitale) informatiebeveiliging van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek in de praktijk op orde?
 2. Zijn beide gemeenten alert en actief genoeg om de informatiebeveiliging oplossingsgericht te verbeteren en kan de raad ervan op aan dat het goed gaat?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Limburg - Zuidelijke Rekenkamer (2018)

Beleidskaders

Hoe heeft de provincie Limburg haar informatiebeveiliging in opzet en praktijk ingericht?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

Op welke wijze worden Provinciale Staten geïnformeerd over informatieveiligheid?

Organisatie

Welke kwetsbaarheden kent de beveiliging van de vertrouwelijkheid van de informatie
in de praktijk?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Limburg - Zuidelijke Rekenkamer (2022)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Maasdriel (2018)

Beleidskaders

Draagt de gemeente Maasdriel, waar aan de orde in samenwerking met de gemeente Zaltbommel en afgezet tegen in dit verband gangbare normen, zorg voor een adequate beveiliging van alle informatie, waarvan niet-geautoriseerde inzage en/of gebruik door interne en/of externe derden moet worden voorkomen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

Draagt de gemeente Maasdriel, waar aan de orde in samenwerking met de gemeente Zaltbommel en afgezet tegen in dit verband gangbare normen, zorg voor een adequate beveiliging van alle informatie, waarvan niet-geautoriseerde inzage en/of gebruik door interne en/of externe derden moet worden voorkomen?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Nijmegen (2022)

Beleidskaders

 • Is de informatiebeveiliging en privacybescherming van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen voldoende op orde, is er voldoende zicht op de risico’s en werken de gemeenten op effectieve en efficiënte wijze aan verbetering van de onderdelen die niet voldoende op orde zijn?
 • Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Controle

Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Toezicht

Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Is de informatiebeveiliging en privacybescherming van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen voldoende op orde, is er voldoende zicht op de risico’s en werken de gemeenten op effectieve en efficiënte wijze aan verbetering van de onderdelen die niet voldoende op orde zijn?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Noord-Brabant - Zuidelijke Rekenkamer (2018)

Beleidskaders

Hoe heeft de provincie Noord-Brabant haar informatiebeveiliging in opzet en praktijk ingericht?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

Op welke wijze worden Provinciale Staten geïnformeerd over informatieveiligheid?

Organisatie

Welke kwetsbaarheden kent de beveiliging van de vertrouwelijkheid van de informatie
in de praktijk?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Noord-Brabant - Zuidelijke Rekenkamer (2022)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Opmeer (RKC Koggenland) (2022)

Beleidskaders

Is de informatieveiligheid bij de gemeente Medemblik respectievelijk Opmeer voldoende gewaarborgd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

Is de informatieveiligheid bij de gemeente Medemblik respectievelijk Opmeer voldoende gewaarborgd?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Overbetuwe (2021)

Beleidskaders

In hoeverre heeft de gemeente Overbetuwe de BIO (aantoonbaar) geïmplementeerd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Overijssel - RK Oost-Nederland (2019)

Beleidskaders

Hebben de provincies Gelderland en Overijssel de informatieveiligheid voldoende geborgd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Pijnacker-Nootdorp (2018)

Beleidskaders

Hoe is in het licht van de decentralisaties in het sociaal domein en de verdergaande digitalisering de privacy van inwoners juridisch en in de praktijk geborgd en op welke punten behoeft dit eventueel aanpassingen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

Hoe is in het licht van de decentralisaties in het sociaal domein en de verdergaande digitalisering de privacy van inwoners juridisch en in de praktijk geborgd en op welke punten behoeft dit eventueel aanpassingen?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Ridderkerk (2020)

Beleidskaders

In welke mate voldoet de informatiebeveiliging van de gemeente Ridderkerk aan de geldende wettelijke en gangbare vereisten, sinds de invoering van de AVG?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

In welke mate voldoet de informatiebeveiliging van de gemeente Ridderkerk aan de geldende wettelijke en gangbare vereisten, sinds de invoering van de AVG?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Rotterdam (2017)

Beleidskaders

Heeft de gemeente Rotterdam adequaat opvolging gegeven aan het datalek in februari 2016 en is gevoelige informatie, zoals (bijzondere) persoonsgegevens, bij de gemeente Rotterdam in veilige handen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

Heeft de gemeente Rotterdam adequaat opvolging gegeven aan het datalek in februari 2016 en is gevoelige informatie, zoals (bijzondere) persoonsgegevens, bij de gemeente Rotterdam in veilige handen?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Son en Breugel (2020)

Beleidskaders

In hoeverre heeft de gemeente Son en Breugel de informatiebeveiliging voldoende georganiseerd en geborgd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Utrecht (2021)

Beleidskaders

Is de informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht voldoende gewaarborgd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

Is de informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht voldoende gewaarborgd?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg (2021)

Beleidskaders

Wat is de visie en het beleid van de vier gemeenten ten aanzien van digitale dienstverlening, en de sturing en controle daarop - zowel de digitale dienstverlening door de eigen gemeente, als door verbonden partijen en uitvoeringspartijen? En wat is de rolverdeling van de raden en de colleges van burgemeester en wethouders hierin?

Financiën

-

Sturing

Wat is de visie en het beleid van de vier gemeenten ten aanzien van digitale dienstverlening, en de sturing en controle daarop - zowel de digitale dienstverlening door de eigen gemeente, als door verbonden partijen en uitvoeringspartijen? En wat is de rolverdeling van de raden en de colleges van burgemeester en wethouders hierin?

Kaderstelling

Wat is de visie en het beleid van de vier gemeenten ten aanzien van digitale dienstverlening, en de sturing en controle daarop - zowel de digitale dienstverlening door de eigen gemeente, als door verbonden partijen en uitvoeringspartijen? En wat is de rolverdeling van de raden en de colleges van burgemeester en wethouders hierin?

Controle

Wat is de visie en het beleid van de vier gemeenten ten aanzien van digitale dienstverlening, en de sturing en controle daarop - zowel de digitale dienstverlening door de eigen gemeente, als door verbonden partijen en uitvoeringspartijen? En wat is de rolverdeling van de raden en de colleges van burgemeester en wethouders hierin?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

Wat is de visie en het beleid van de vier gemeenten ten aanzien van digitale dienstverlening, en de sturing en controle daarop - zowel de digitale dienstverlening door de eigen gemeente, als door verbonden partijen en uitvoeringspartijen? En wat is de rolverdeling van de raden en de colleges van burgemeester en wethouders hierin?

Kwaliteit

-

Wijchen (2022)

Beleidskaders

 • Is de informatiebeveiliging en privacybescherming van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen voldoende op orde, is er voldoende zicht op de risico’s en werken de gemeenten op effectieve en efficiënte wijze aan verbetering van de onderdelen die niet voldoende op orde zijn?
 • Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Controle

Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Toezicht

Hoe kunnen de gemeenteraden de komende jaren hun kaderstellende en controlerende taak op deze thema’s goed vervullen?

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Is de informatiebeveiliging en privacybescherming van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen voldoende op orde, is er voldoende zicht op de risico’s en werken de gemeenten op effectieve en efficiënte wijze aan verbetering van de onderdelen die niet voldoende op orde zijn?

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Zoetermeer (2017)

Beleidskaders

Dit onderzoek is een Quick Scan en richt zich op de implementatie van de tactische en strategische maatregelen van de BIG. De vragen in deze Quick Scan gaan vooral in op de beleidsmatige aspecten van informatieveiligheid in de gemeente Zoetermeer. De vragen gaan niet in op de operationele aspecten van ICT.

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Externe hulp en partners

-

Kwaliteit

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.