Metadossier Informatiebeveiliging

Metadossier Informatiebeveiliging

De NVRR presenteert hier haar metadossier over informatiebeveiliging en privacybescherming. Rekenkamers verrichten vaak onderzoek naar dezelfde (soort) onderwerpen en gaan vooraf voor inspiratie voor onderzoeksvragen en -aanpak, normenkader en aanbevelingen te rade bij rapporten van andere rekenkamers.

Door dit metadossier wil de NVRR de kennis en ervaring die in rekenkamerrapporten opgesloten zit ontsluiten en makkelijk toegankelijk maken. Overigens, niet alleen voor rekenkamers, wij verwachten dat dit metadossier ook interessant materiaal biedt voor raadsleden, wethouders, landelijke politici en journalisten. Het metadossier biedt een bijna complete staalkaart van wat rekenkamers op het onderwerp informatiebeveiliging en privacybescherming aan hebben opgeleverd.

Dit metadossier bevat een relationele database van 36 rekenkamerrapporten over de informatiebeveiliging en privacybescherming in de periode 2017-2022. Uit de rapporten zijn alle deelonderwerpen, de onderzoeksvragen, onderzoeksaanpak, normen, conclusies en aanbevelingen geïnventariseerd en via de database systematisch ontsloten. Een korte handleiding hoe de applicatie werkt en de daarin opgenomen informatie toegankelijk wordt, staat onderaan de pagina als je doorklikt naar het metadossier.

Het dossier kwam tot stand in samenwerking met de VNG. Voor het noeste inventarisatiewerk dankt de NVRR onderzoeker Ton Hoenderdos.

Graag horen we wat je ervaring is met het metadossier, en eventuele tips ter verbetering van inhoud en gebruik, via info@nvrr.nl. Alvast zeer bedankt.

Naar het metadossier